01 – 2021

Projekte in Bearbeitung:

Wohngebäude, Kaunertal (A)

Sanierung Haus S., Grinzens (A)

Sanierung S|O|B., Innsbruck (A)

Sanierung Wohngebäude Hötting, Innsbruck (A)