06 – 2019

Oplevering vloeroven, Sistrans (A)
Elke laatste vrijdag van de maand wordt de oven gestookt.
Trefpunt: Widumstuin Sistrans, Tiglsweg 48, 6073 Sistrans.

Foto: Toni Schade | sonaar, Innsbruck