Alle berichten met tags “Prijsvraag

Brandweercentrale, Oetz (A)

Nieuwbouw van een brandweercentrale met ruimtes voor politie, alpiene reddingsbrigade en huisartspraktijk in Oetz (A)
Opdrachtgever: Gemeente Oetz, Oetz (A)
Status: EU-open prijsvraag, afgesloten 2-2021

Perceelsgrootte: 5.158 m²
Netto-vloeroppervlak: ca. 2.380 m²

Verdere informatie volgt…

Stadshuis, Innsbruck (A)

Nieuwbouw van een woongebouw in de Hoettinger Gasse 37 in Innsbruck (A)
Opdrachtgever: Espada Invest GmbH, Innsbruck (A)
Status: besloten prijsvraag, afgesloten 7-2019

Consulent installatietechniek: Klimatherm GmbH, Zirl (A)
Medewerker maquettebouw: Lorenz Pammer, Bsc.

Perceelsgrootte: 1.033 m²
Nettovloeroppervlakte: ca. 900 m²

Station, Mayrhofen (A)

Nieuwbouw van een station in Mayrhofen (A)
Opdrachtgever: Zillertaler Verkehrbetriebe AG, Jenbach (A)
Status: open prijsvraag, afgesloten 1-2019

Medewerker: Lorenz Pammer, Bsc.

Perceelsgrootte: ca. 18.491 m²
Nettovloeroppervlakte: ca. 3.300 m²

Stedenbouw door verkeersontwerp
Een grote hoeveelheid aan functionele en infrastructurele randvoorwaarden, gepaard gaande met een krap bemeten bouwperceel, heeft ons doen besluiten om als ontwerpstrategie „stedenbouw door verkeersontwerp“ te volgen. Daarbij optimaliseerden we in nauwe samenwerking met een verkeerstechnisch adviesbureau enkele “kleinere,” maar in zijn totaliteit beschouwd essentiële “knelpunten” op het grondstuk, die uiteindelijk tot het gepresenteerde project hebben geleid.

Passage door het gebouw
Een precieze plaatsing van de gewenste bouwmassa’s scheen ons van cruciaal belang om een nieuw centrum op het areaal te kunnen realiseren. We verschoven daartoe het station richting het zuiden en stelden tegelijkertijd het bedrijfsgedeelte als vrijstaand volume los van de stationshal. Tussen de stationshal en het stationsgebouw schoven we op de begane grond het nieuwe ontvangstgebouw met loket en klantenservice, dat zo over de volle lengte direct met de stationshal verbonden is. Het ontvangstgebouw functioneert daarbij als een passage – een “rue intérieure” – en defineert de interne en externe geleding van het stationscomplex.

Dubbel centrum
Op meerdere niveau’s bezit het project een “dubbel centrum.” Op stadsruimtelijk niveau openbaart het stationsgebouw zich als markante, zwevende balk met stationsklok en verleent de plek een herkenbare en gepaste uitdrukkingskracht. Tegelijkertijd onstaat door het lage volume tussen het bedrijfsgedeelte en de stationshal een duidelijk gemarkeerde entree.
De plaatsing van de kaartverkoop in het lage volume heeft tot gevolg, dat er twee pleinen aan weerszijden van het stationsgebouw ontstaan die het januskop-achtige karakter van de locatie onderstreept. Aan de noordzijde stellen we ons een ruim, open vormgegeven plein voor, dat met een boom, waterbron, zitmogelijkheden en e-bike fietsstandaards tot een langer verblijf uitnodigt. Aan de zuidkant is het karakter door het samenspel tussen busstation, fietsenstallingen en de nieuwe verkeerstunnel veel urbaner.

Woningbouw, Baernbach (A)

Woningbouw met 149 appartementen in Baernbach (A)
Opdrachtgever: GSL Gemeinnütziger Bauvereinigung GmbH, Graz (A)
Status: open prijsvraag, afgesloten 8-2017

Adviseur maquettebouw: Hannes Windisch

Perceelsgrootte: ca. 9.800 m²
Nettovloeroppervlakte: ca. 9.985 m²

De inspiratie voor dit project vonden we in de voor dit gebied kenmerkende galerijwoningen en de typische volkswoningbouw uit de jaren ’20 in Nederland, zoals bijvoorbeeld in Spangen in Rotterdam van Architect Michiel Brinkman. We wilden heel bewust geen “vrijstaande blokken op het maaiveld strooien,” maar juist een heterogene, “ontspannen” samenstelling uit haak-, balk- en puntvormige gebouwen maken en deze zó op het perceel plaatsen, dat een synthese tussen stedelijk getinte woningbouw en tuinstad mogelijk wordt gemaakt.

Door een uitgewogen verhouding tussen de verweving van een “woonbuurtsfeer” en het beschermende karakter van het private eigendom, hebben we getracht een prettige, wohnliche Stimmung te creëren.

Footballcentrum Tivoli, Innsbruck (A)

Nieuwbouw van een american footballcentrum in Innsbruck (A)
Opdrachtgever: IIG – Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG
Status: besloten prijsvraag, eindronde, afgesloten 2-2017

Perceelsgroote: ca. 9900 m²
Netto-vloeroppervlak: ca. 1085 m²

Constructief advies: Ingenieure Patscheider & Partner GmbH, Schwaz (A) – DI Philip Bittner
Medewerker maquettebouw: Fablab werkstaette Wattens

Uitgangssituatie
De huidige situatie wordt gedefinieerd door een grote hoeveelheid aan bindende, functionele noodzakelijkheden. Op deze “doortrekkersplek,” gedomineerd door verkeer en infrastructuur, niet alleen een puur functioneel gebouw maar vooral ook een ruimtelijk gedefinieerde plek te willen maken, is het hoofddoel van het nieuwe Footballcentrum Tivoli.

Ruimtelijke invoeging
Het concept daarvoor baseert op een groot dak,  waaronder alle functies hun logische plek vinden en dat probeert,  het gevaar van een “koude schouder” richting de Wiesenweg te vermijden.
Het gebouw presenteert zich als een langgestrekt, smal paviljoen. Een beetje weerbarstig  – zelf bijna als een stuk infrastructuur – heeft het op een zeer klein bemeten kavel zijn plek ingenomen.
Als dakconstructie werd bewust een machtige en onmiskenbare structuur gekozen om zich in deze rauwe omgeving van autosnelweg en forensenverkeer staande te kunnen houden.

Zeven woningen, Sistrans (A)

Nieuwbouw van zeven woningen in Sistrans (A)
Opdrachtgever: GHS Wohnbau, Innsbruck (A)
Status: besloten prijsvraag, 2e prijs, afgesloten 6-2014

Perceelsgrootte Rinnerstrasse: ca. 800 m²
Nettovloeroppervlakte Rinnerstrasse: ca. 350 m²

Perceelsgroote Perlachweg: ca. 800 m²
Nettovloeroppervlakte Perlachweg: ca. 450 m²

Voor een woningbouwcorporatie uit Innsbruck werden op twee bouwpercelen in de gemeente Sistrans in totaal zeven rijtjeshuizen ontworpen. Veel aandacht ging daarbij uit naar een respectvolle omgang met het terrein, uitbreidingsmogelijkheden voor de woningen en royale, beschutte tuinen op het zuiden en westen.
Het concept gaat uit van een vroegstmogelijke participatie van de toekomstige bewoners. Voor elk huis werd een eigen plattegrond ontworpen; de verdere ontwikkeling daarvan zou in nauw contact met de toekomstige eigenaren plaatsvinden. Wat betreft korrelgrootte en typologie werd rekening gehouden met de verschillende structuren in de directe omgeving. Uit kostenoverwegingen werd het project zonder kelder ontworpen en met bergingen op de begane grond voorzien.
Duurzame en eenvoudige materialisatie in baksteen en hout.