Alle berichten met tags “Station

Station, Mayrhofen (A)

Nieuwbouw van een station in Mayrhofen (A)
Opdrachtgever: Zillertaler Verkehrbetriebe AG, Jenbach (A)
Status: open prijsvraag, afgesloten 1-2019

Medewerker: Lorenz Pammer, Bsc.

Perceelsgrootte: ca. 18.491 m²
Nettovloeroppervlakte: ca. 3.300 m²

Stedenbouw door verkeersontwerp
Een grote hoeveelheid aan functionele en infrastructurele randvoorwaarden, gepaard gaande met een krap bemeten bouwperceel, heeft ons doen besluiten om als ontwerpstrategie „stedenbouw door verkeersontwerp“ te volgen. Daarbij optimaliseerden we in nauwe samenwerking met een verkeerstechnisch adviesbureau enkele “kleinere,” maar in zijn totaliteit beschouwd essentiële “knelpunten” op het grondstuk, die uiteindelijk tot het gepresenteerde project hebben geleid.

Passage door het gebouw
Een precieze plaatsing van de gewenste bouwmassa’s scheen ons van cruciaal belang om een nieuw centrum op het areaal te kunnen realiseren. We verschoven daartoe het station richting het zuiden en stelden tegelijkertijd het bedrijfsgedeelte als vrijstaand volume los van de stationshal. Tussen de stationshal en het stationsgebouw schoven we op de begane grond het nieuwe ontvangstgebouw met loket en klantenservice, dat zo over de volle lengte direct met de stationshal verbonden is. Het ontvangstgebouw functioneert daarbij als een passage – een “rue intérieure” – en defineert de interne en externe geleding van het stationscomplex.

Dubbel centrum
Op meerdere niveau’s bezit het project een “dubbel centrum.” Op stadsruimtelijk niveau openbaart het stationsgebouw zich als markante, zwevende balk met stationsklok en verleent de plek een herkenbare en gepaste uitdrukkingskracht. Tegelijkertijd onstaat door het lage volume tussen het bedrijfsgedeelte en de stationshal een duidelijk gemarkeerde entree.
De plaatsing van de kaartverkoop in het lage volume heeft tot gevolg, dat er twee pleinen aan weerszijden van het stationsgebouw ontstaan die het januskop-achtige karakter van de locatie onderstreept. Aan de noordzijde stellen we ons een ruim, open vormgegeven plein voor, dat met een boom, waterbron, zitmogelijkheden en e-bike fietsstandaards tot een langer verblijf uitnodigt. Aan de zuidkant is het karakter door het samenspel tussen busstation, fietsenstallingen en de nieuwe verkeerstunnel veel urbaner.